VTC News

Những hình ảnh chưa từng thấy về Hongkong

(VTC News) - Bộ ảnh là tập hợp những bức hình tuyệt đẹp với những góc nhìn chưa từng thấy về các công trình kiến trúc tuyệt vời ở Hongkong.