Những gì diễn ra trong đầu kẻ mắc bệnh ấu dâm?

Sau những vụ xâm hại tình dục trẻ em, một câu hỏi luôn được nhiều người đặt ra là: "Không hiểu những đối tượng thực hiện hành vi ấu dâm nghĩ gì mà lại gây ra chuyện đồi bại như vậy?".

VTC14

Bình luận