• VTC.VN
  • Kinh tế

Những đồng xu triệu đô trên thế giới

Với 10 triệu USD, Flowing Hair hiện là đồng xu đắt giá nhất hành tinh, theo sau là Double Eagle đúc năm 1933 trị giá 7,59 triệu USD.

Đồng Flowing Hair 1794, Giá: 10 triệu USD

Đồng Flowing Hair 1794, Giá: 10 triệu USD

Đồng Double Eagle 1933, Giá: 7,59 triệu USD

Đồng Double Eagle 1933, Giá: 7,59 triệu USD

Đồng Edward III, Giá: 6,8 triệu USD

Đồng Edward III, Giá: 6,8 triệu USD

Bộ sưu tập Đôla bạc 1804, Giá: 4,14 triệu USD

Bộ sưu tập Đôla bạc 1804, Giá: 4,14 triệu USD

Queen Elizabeth II, Giá: 4 triệu USD

Queen Elizabeth II, Giá: 4 triệu USD

Đôla bạc loại I năm 1804, Giá: 3,73 triệu USD

Đôla bạc loại I năm 1804, Giá: 3,73 triệu USD

Xu kẽm Liberty Head 1913, Giá: 3,7 triệu USD

Xu kẽm Liberty Head 1913, Giá: 3,7 triệu USD

Brasher Doubloon, Giá: 2,99 triệu USD

Brasher Doubloon, Giá: 2,99 triệu USD

Saint-Gaudens Double Eagle, Giá: 2,99 triệu USD

Saint-Gaudens Double Eagle, Giá: 2,99 triệu USD

Brasher Doubloon, Giá: 2,415 triệu USD

Brasher Doubloon, Giá: 2,415 triệu USD

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất