Những điều chưa biết về metro đang bị truy nợ ở TP.HCM

Xây dựng đầu tiên trong 8 metro kết nối các quận huyện TP.HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên đến nay đã đội vốn 2,4 lần và đang bị nhà thầu gay gắt đòi nợ.

Bình luận