Những điều chưa biết về cháu nội 7 đời của Cao Bá Quát

Hưng chia sẻ, âm nhạc đối với em không chỉ là đam mê mà còn là sứ mệnh, vì là cháu nội 7 đời của "thánh Quát" nên chất thơ thấm nhuần trong âm nhạc của Hưng.

Bình luận