Những cách thưởng Tết 'siêu dị' chỉ có ở Trung Quốc

“Của cho không bằng cách cho”, đôi khi tiền thưởng không lớn nhưng cách thưởng độc đáo, ấn tượng của các công ty Trung Quốc khiến người được thưởng khó có thể nào quên.

VTC14

Bình luận