Những ca mổ tách song sinh dính liền lưu danh y học Việt

Cùng điểm lại những ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền thành công tại Việt Nam.

Bình luận