Những bài văn "tật nguyền" từ ngôn ngữ truyện tranh - VTC News - Hơi thở cuộc sống
Những bài văn "tật nguyền" từ ngôn ngữ truyện tranh

Những bài văn "tật nguyền" từ ngôn ngữ truyện tranh

Truyện tranh lại đang âm thầm ảnh hưởng đến khả năng tư duy ngôn từ của trẻ, là nguyên nhân chính của những bài văn vừa cụt vừa què.
Bình luận

Đang Nóng