Nhóm thanh niên hành hung thương binh sau va chạm giao thông