Nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Tổng thống Obama

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng yêu và đáng nhớ của ông Obama qua 2 nhiệm kỳ tổng thống.

Bình luận