Nhiều nước 'thiến hóa học' đàn ông xâm hại trẻ em

Xâm hại tình dục trẻ em là vấn nạn nhức nhối của nhiều quốc gia, một số nước bắt buộc phải áp dụng các hình phạt mạnh tay, trong đó, “thiến hóa học” được coi là một biện pháp hữu hiệu.

Bình luận