Nhiều người bị lừa mua hoa giả chơi Tết

Sau khi chở cả trăm km từ Hà Nội về đến Nam Định thì người mua mới phát hiện cây hoa hải đường thực chất là một cây giả.

Bình luận