Nhiều ngành nghề có mức lương khởi điểm 2.000 USD

Có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng cho mức lương khởi điểm 2.000 USD, thậm chí hơn cho sinh viên mới ra trường.

 

VTC1

Bình luận