Nhân viên pháp y Mỹ làm giả bằng chứng của 23.000 vụ án

Một nhân viên phân tích bằng chứng pháp y của Mỹ làm giả bằng chứng của khoảng 23.000 vụ án khiến nhiều người có thể đã chịu cảnh oan sai.

Bình luận