Nhân viên ngân hàng Trung Quốc khoe tuyệt kỹ đếm tiền 'thần sầu'

Nam nhân viên Ngân hàng Nam Kinh, Trung Quốc khoe kỹ năng đếm tiền nhanh hơn máy khiến người xem mắt tròn mắt dẹt.

Bình luận