Nhân viên ngân hàng mưu trí giải cứu con tin, hạ gục tên cướp vũ trang

Thấy tên cướp kề dao vào cổ nữ khách hàng, nam nhân viên ngân hàng bình tĩnh tiến tới, đề nghị hắn giữ mình làm con tin.

Bình luận