Nhân viên cửa hàng nã súng xối xả, cướp lao xuyên cửa kính chạy trối chết

Tên cướp hùng hổ vác súng vào một cửa hàng thuốc lá ở Texas (Mỹ), chưa kịp diễu võ dương oai đã bị nhân viên của cửa hàng rút súng bắn xối xả.

Bình luận