‘Nhân dân chán lắm rồi những cán bộ chỉn chu và trau chuốt’

Đại biểu Quốc hội cho rằng nhân dân chán lắm rồi những cán bộ chỉn chu và trau chuốt mà cần những người Bí thư lăn vào cuộc sống.

Bình luận