VTC News

Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 tự hào xem ‘bàn tay’ chính mình

(VTC News) – Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 cùng những nghệ sỹ, người nổi tiếng thích thú và tự hào khi xem bàn tay mô hình thật của mình tại triển lãm.