Nhà xuất bản Giáo dục 'dùng chùa' tác phẩm, nhiều tác giả bức xúc

Sử dụng bài viết mà không xin phép, NXB Giáo Dục Việt Nam vừa bị tác giả Hồ Huy Sơn và một số tác giả lên tiếng phản đối.

Bình luận