Nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp dự báo về ông Donald Trump

Một nhà tiên tri nổi tiếng thế giới, người Pháp đã có những câu thơ ám chỉ về việc ông Trump làm tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Bình luận