Nhà tiên tri Mexico dự báo rùng mình về ông Trump

“Nước Mỹ sẽ lại bị tấn công”, “Ông Trump sẽ bị ám sát hụt” – đó là những gì mà “Pháp sư vĩ đại” người Mexico Antonio Vazquez đã tiên tri trong năm 2017.

Bình luận