Nhà hàng 'siêu khó tính', có bộ quy tắc dài hơn cả thực đơn

Mặc dù ngày càng bị nhiều người kêu gọi tẩy chay, ông chủ nhà hàng Nihonryori RyuGin (Nhật Bản) vẫn cương quyết tăng thêm các quy định.

Bình luận