Tin tức mới nhất về người Việt thất nghiệp
Năm 2017, sẽ có 1,1 triệu người Việt thất nghiệp

Năm 2017, sẽ có 1,1 triệu người Việt thất nghiệp 

Các chuyên gia ước tính, năm 2017 số lao động thất nghiệp ở mức khoảng 1,1 triệu người, trong đó, số lao động có trình độ đại học thất nghiệp sẽ tăng, ở mức 200.000 người.
Xem tiếp