Người Việt quen sống chung với nạn trộm cắp

(VTC News) - Người Việt sống chung với nạn trộm cắp, móc túi…những thói hư tật xấu của người Việt đến khi nào thì được cải thiện và thay đổi?
Xem thêm tại: www.youtube.com/vnotv

Tiền Giang
Bình luận

Hàng vạn cử nhân sư phạm ra trường thất nghiệp 

Tin tuc Sea Games 29 nam 2017

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News