Người Việt Nam từ chối nhận giải Nobel Hoà bình - VTC News - Hơi thở cuộc sống
Người Việt Nam từ chối nhận giải Nobel Hoà bình

Người Việt Nam từ chối nhận giải Nobel Hoà bình

Đồng chí Lê Đức Thọ được trao giải Nobel Hòa bình cùng Henry Kissinger năm 1973. Tuy nhiên, ông từ chối giải thưởng này...
Bình luận

Đang Nóng