Người Việt 'đốt' 31.000 tỷ đồng tiền thuốc lá mỗi năm

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện Việt Nam có khoảng 15,6 triệu người hút thuốc lá và mỗi năm chi khoảng 31.000 tỷ đồng chỉ để hút thuốc lá.

Bình luận