Người Trung Quốc thích thú trượt ngã, rung cây rũ tuyết đón đông về

Người Trung Quốc thích thú trượt ngã sõng soài trên đường đóng băng hay rung cây hứng "mưa tuyết" đón đông về.

Bình luận