Người tham gia BHYT trên 5 năm liên tục được hưởng quyền lợi gì?

(VTC News) - Người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên và có mức chi trả khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

VTC14 

Phong Linh

Bình luận