Người phụ nữ lao vào đầu ôtô rồi vùng vằng bỏ đi

Người phụ nữ bỗng chạy ra giữa đường, lao vào đầu ôtô khiến tài xế hoảng hồn, sau khi tài xế may mắn phanh kịp, người phụ nữ bèn vùng vằng bỏ đi.

Nguồn: Otofun 

Phong Linh

Bình luận