Tin tức mới nhất về người phụ nữ chết trên đường Hồ Chí Minh
Tá hỏa phát hiện người phụ nữ chết bên vệ đường Hồ Chí Minh

Tá hỏa phát hiện người phụ nữ chết bên vệ đường Hồ Chí Minh

Trong lúc đi làm, người dân ở Gia Lai tá hỏa phát hiện người phụ nữ mặc quần áo dân tộc thiểu số chết trên đường Hồ Chí Minh.
Xem tiếp