Người Nhật chế tạo quần áo điều hòa chống lại nắng nóng khắc nghiệt

Là quốc gia luôn đón đầu về công nghệ nên không khó để người Nhật chế tạo quần áo điều hòa chống lại nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè.

  Video: Người Nhật chế tạo quần áo điều hòa chống lại nắng nóng khắc nghiệt

Bình luận