Người Mỹ rộ trào lưu ăn dế

Các món ăn từ dế đang trở thành một món ngon mới nổi tại Mỹ.

Bình luận