Người mắc chứng tự kỷ trở thành thiên tài hội họa

Dù mắc chứng tự kỷ, nhưng họa sĩ người Anh, Stephen Wiltshire vẫn được xem như một thiên tài nghệ thuật bởi tài năng vẽ tranh hơn người.

Bình luận