Người Hà Nội xếp hàng dài chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

Nhiều người dân tại Hà Nội đã xếp hàng dài, thậm chí phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để mua vàng.

Bình luận