Người dùng Việt nhất định không đổi trả Galaxy Note 7

Bỏ qua khuyến cáo cũng như lệnh thu hồi của nhà sản xuất, nhiều người dùng Galaxy Note 7 tại Việt Nam đã từ chối trả lại sản phẩm bất chấp rủi ro và nguy cơ phát nổ của thiết bị.

 

VTC14

Bình luận