Người đàn ông thoát chết hy hữu sau khi bị điện cao thế giật, rơi tự do hơn 30 m

Người đàn ông may mắn sống sót dù bị dòng diện 30.000 volt chạy qua người sau khi liều mình trèo lên cột điện cao thế.

Bình luận