Người đàn ông thả gần 300 con rắn vào rừng

Sau khi giải cứu loài bò sát từ các nhà dân, người đàn ông đem thả chúng về với tự nhiên, có tổng cộng gần 300 con rắn đã được thả ra, trong đó có rắn chuột, rắn lục và cả rắn hổ mang.

Bình luận