Người đàn ông khỏa thân vắt vẻo trên cửa sổ tầng 3 để trốn chồng nhân tình

Người qua đường không khỏi kinh ngạc khi thấy người đàn ông khỏa thân, treo mình vắt vẻo trên cửa sổ tầng 3 của căn hộ để trốn chồng nhân tình.

Bình luận