Người đàn ông bắt hổ mang chúa khổng lồ bằng tay không

Chỉ bằng một cây gậy và tay không, người đàn ông đã có thể dễ dàng vô hiệu hóa một con rắn hổ mang dài tới 5m.

Bình luận