Người đàn ông 27 vợ, 145 người con kịch liệt phản đối... đa thê

Dù là chồng của 27 bà vợ và là cha của 145 đứa con nhưng một người đàn ông ở Canada vẫn lớn tiếng kịch liệt phản đối chế độ đa thê.

Bình luận