Người đã đổi giấy phép lái xe có được bồi thường?

Nhiều người dân, những người đổi giấy phép lái xe sang vật liệu PET vẫn chưa hết bức xúc bởi họ đã mất công sức, thậm chí mất nhiều tiền bạc vì một quy định không đúng luật của ngành giao thông

Bình luận