Người cựu binh xúc động về thăm chiến trường trận đánh 'chấn động địa cầu'

Những ngày đầu tháng 5 lịch sử, dòng người hối hả đổ về di tích chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và người cựu binh không giấu được nỗi bồi hồi, xúc động khi về thăm lại chiến trường xưa sau 6 thập kỷ.

Bình luận