Ngựa vằn 'nổi đóa' cắn người chăn thú, lôi xềnh xệch trong chuồng

Con ngựa vằn nổi giận cắn cánh tay của người chăn thú rồi lôi anh ta xềnh xệch trong khu chuồng ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Bình luận