Video: Nghiện Facebook nguy hiểm thế nào?

Nghiện Facebook ngày nay nguy hiểm chẳng kém gì nghiện rượu hay ma tuý, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, phá hoại cảm xúc, tinh thần của con người.

Hữu Dánh

Bình luận