Nghiên cứu mới: Sống gần đường lớn tăng nguy cơ mất trí

Theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Canada, những người sống cách đường lớn 50m có tỉ lệ mất trí cao hơn 7% so với những người khác, tỉ lệ này sẽ giảm dần đối với những cư dân sống cách đường từ 50-100m.

Bình luận