Nghiên cứu mới: Phụ nữ làm đêm nhiều sẽ giảm khả năng sinh nở

Kết quả nghiên cứu của một nhóm tác giả ở Mỹ cho biết phụ nữ làm việc ca đêm và nặng nhọc thường có số trứng ít hơn và kém khỏe mạnh hơn phụ nữ làm giờ hành chính.

Bình luận