Nghiên cứu mới: Học sinh sẽ học giỏi hơn nếu được đi học muộn

Theo một nghiên cứu mới tại Mỹ, nếu để học sinh được phép đi học muộn, bắt đầu giờ học sau thời điểm 8h30' thì kết quả học tập cũng như thái độ học tập của các em sẽ tốt hơn nhiều.

Bình luận