Nghiên cứu sốc: Đàn ông càng nhiều tuổi càng dễ sinh con trai thông minh

Nghiên cứu mới của nhóm nhà khoa học Anh thuộc Đại học King cho thấy, đàn ông càng nhiều tuổi càng dễ sinh con trai thông minh.

VTC14

Bình luận