Nghi phạm giết người giật súng của cảnh sát ngay trong phòng hỏi cung

Nghi phạm Thomas Robinson, 23 tuổi, bị tình nghi giết người, ngay trong phòng hỏi cung, anh ta vẫn táo tợn giật súng của cảnh sát.

Bình luận